Ponuka Vyhľadať

Podravka Slovensko opäť získala „Pečať bonity“

Podravka Slovensko tak splnila náročné kritériá, podľa ktorých boli hodnotené ekonomické a hospodárske výsledky komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky za rok 2014. 

Toto ocenenie udeľujú dve nezávislé agentúry: Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky , a.s., ktoré vyvinuli model hodnotenia podnikov využívajúci predikčné metódy finančnej analýzy. Ide o model, ktorý vyhodnocuje celkovú dôveryhodnosť ekonomického subjektu na základe podrobnej analýzy jeho hospodárenia. Vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu, schopnosť zhodnotiť vkladaný kapitál a naplniť svoje záväzky. O náročnosti kritérií potrebných na získanie Pečate bonity hovorí aj fakt, že z celkového počtu 681 156 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,3% podnikov.

Získanie Pečate bonity potvrdzuje, že Podravka na Slovensku má nie len dobré meno, ale obstojí aj v objektívnom a veľmi prísnom hodnotení nezávislej agentúry.  

Zdieľať s priateľmi