Ponuka Vyhľadať

Podmienky používania

Podmienky používania obsahu webovej stránky www.lenvarspodravkou.sk

Nižšie sú pravidlá a podmienky, podľa ktorých môžete používať obsah webovej stránky www.lenvarspodravkou.sk. Prosím, dobre sa oboznámte s nimi predtým, ako začnete používať obsah. Týmto spôsobom sa vyhneme všetkým možným nedorozumeniam a dôsledkom z nich vyplývajúcich.

Webovú stránku www.lenvarspodravkou.sk (ďalej len: Lenvar stránka) spustila a upravuje PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. (ďalej len: „Podravka“, „my“, „nás“ alebo „náš“).

Pri vašom prvom použití Lenvar stránky považujeme, že ste plne oboznámený s týmito podmienkami, že im rozumiete a akceptujete ich. Ak s nimi nesúhlasíte, prosíme, nechoďte na webovú stránku a nepoužívajte jej obsah. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností spojených s Podmienkami používania nás prosím kontaktujte.

Z určitých dôvodov môžeme zmeniť Podmienky používania ako aj vzhľad a obsah Lenvar stránky, takže vás prosíme o ich príležitostné skontrolovanie, aby ste boli oboznámený s možnými zmenami. Vaše ďalšie použitie Lenvar stránky považujeme za váš prejavený súhlas so všetkými možnými zmenami.

Cookies

Podravka môže používať takzvané cookies – súbor údajov, ktorý slúži ako váš anonymný individuálny identifikátor takým spôsobom, že webová stránka ich pošle vášmu prehliadaču a uloží vo vašom počítači. Cookies zvyčajne umožňujú všetky znaky webovej stránky a poskytujú lepší zážitok používateľovi.

Keď navštívite webovú stránku, cookies identifikujú vyhľadávacie parametre, ale nie používateľov ako takých. Cookies nemôžu odhaliť osobnú identitu používateľa. Podravka môže zbierať informácie tak, že použije „pixel tags“, „network signals“, „empty GIFs“ alebo podobné prostriedky (spoločne označované ako „pixel tags“), ktoré umožňujú spoznať, kedy určitý používateľ navštívil webovú stránku.

Podravka používa cookies tretích strán, aby získala štatistické informácie o návštevách webových stránkach a o spôsobe, ako je webová stránka používaná. Zozbierané údaje obsahujú IP adresy, informácie o internetovom prehliadači, jazyk, operačný systém a iné štandardné štatistické dáta, ktoré sa zbierajú a analyzujú výhradne anonymnou a hromadnou formou.

Ak nesúhlasíte s ich použitím, môžete cookies jednoducho vymazať (alebo nepovoliť) na vašom počítači s použitím nastavenia prehliadača. Viac informácií o cookies nájdete v Zásadách ochrany súkromia na webovej stránke Podravka (https://www.podravka.sk/info/zasady-ochrany-sukromia/) a na stránke vášho internetového prehliadača alebo na www.allaboutcookies.org.

Zmysel cookies je zlepšiť a poskytnúť lepší zážitok používateľovi pri použití našej webovej stránky a jej procesov v celom rozsahu jej funkcií. Prosím uvedomte si, že nepovolením alebo vymazaním cookies, môžete narušiť funkčnosť prvkov webovej stránky alebo zapríčiniť odlišný vzhľad a pocit vášho internetového prehliadača.

Štatistiky

Webová stránka www.lenvarspodravkou.sk monitoruje štatistickú stránku vzhliadnutí výhradne na účely získania potrebných informácií o atraktívnosti a efektívnosti svojich webových stránok a službu tretej strany zvanú Google Analytics. Detailné informácie o tretej strane zaoberajúcej sa touto službou a schopnosť používateľov regulovať potrebné cookie nastavenia, sú dostupné na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Za účelom lepšieho používateľského zážitku, efektívneho plánovania budúcich marketingových kampaní a uverejňovania pre používateľov zaujímavého obsahu, používame Google Analytics Demographics a nástroj Inetrest Reporting, ktorý zbiera informácie o používateľoch, ako napríklad pohlavie, vek a záujmy.

Linky

Robíme všetko preto, aby sme zaistili, že všetky presmerovania z našich webových stránok navedú vás a/ alebo vaše dieťa na stránky s kvalitným obsahom v tom zmysle, že nevzbudia negativitu.  Webové stránky a adresy sa však rýchlo menia a my sa nemôžeme vždy zaručiť za obsah každej adresy, na ktorú vás nasmerujeme.

POUŽIVANIE OBSAHU LENVAR STRÁNKY

Či už ste registrovaný používateľ alebo nie, materiály a obsah z Lenvar stránky používajte len na osobné účely.

NIE JE POVOLENÉ:

 • uverejňovanie, posielanie, nahrávanie a/ alebo vymieňanie obsahu, ktorý porušuje platné nariadenia domény, na ktorej je Lenvar stránka registrovaná. Vrátane nesprávneho, urážlivého, výhražného, násilnického, vulgárneho, rasistického a iného obsahu, ktorý inšpiruje k nenávisti v akejkoľvek oblasti, ako aj obsah, ktorý porušuje autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, nezákonne odhalené údaje predstavujúce podnik alebo iné tajomstvo, osobné údaje tretej strany alebo iný obsah, osobnostné práva tretej strany;
 • uverejňovanie, posielanie, nahrávanie a / alebo vymieňanie obsahu, ktorý porušuje práva detí, právo na súkromie ostatných používateľov a tretích strán;
 • uverejňovanie alebo skrývanie reklamy na akýkoľvek výrobok alebo služby, ktoré nepatria pod značku Podravka;
 • používanie obsahu alebo funkcií Lenvar stránky takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť škodu nám, ostatným používateľom, našim partnerom alebo akejkoľvek tretej strane;
 • klamné opisovanie za účelom ohrozovania, manipulovania, okrádania alebo oklamania nás, ostatných používateľov alebo tretích strán;
 • uverejňovanie, posielanie, nahrávanie alebo vymieňanie nechceného obsahu s používateľmi alebo tretími stranami bez ich predchádzajúceho súhlasu alebo žiadosti, vrátane posielania toho istého alebo veľmi podobného obsahu viacnásobne (spamovanie), reťazových správ, pyramídových schém, atď.;
 • spôsobovanie akéhokoľvek narušenia alebo neschopnosti použitia Lenvar stránky ostatným používateľom;
 • úmyselné uverejňovanie, posielanie, nahrávanie alebo vymieňanie nechceného obsahu obsahujúceho počítačové vírusy, počítačové kódy, súbory a programy, ktoré môžu mať za následok narušenie, obmedzenie alebo zničenie akéhokoľvek počítačového programu, počítača a iného zariadenia;
 • neoprávnené zbieranie, ukladanie, posielanie a používanie osobných údajov používateľov Lenvar stránky;
 • používanie akéhokoľvek obsahu alebo časti na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného schválenia.

Použitím obsahu Lenvar stránky súhlasíte, že naša redakčná rada dozerá či obsah, ktorý odovzdáte, uverejníte, nahráte alebo vymeníte je v súlade s Podmienkami používania a platnými nariadeniami. My však nekontrolujeme používateľský obsah predtým ako je uverejnený. Odkedy náš monitoring nie je systematický, nezaručujeme, že obsah, ktorý sa objaví na Lenvar stránke, bude pravdivý, ani že je povolený v rámci rozsahu Podmienok používania alebo dostupný. Takisto nezaručujeme pôvod takéhoto obsahu.

Vyzývame vás, aby ste nám dali vedieť, keď pri používaní Lenvar stránky natrafíte na obsah, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami používania. Snažíme sa vám to uľahčiť, tak nás môžete kedykoľvek priamo kontaktovať.

Ak nájdete, že materiál, ktorý používateľ odovzdal, zverejnil alebo nahral, je v rozpore s Podmienkami používania a platnými nariadeniami, naša redakčná rada si vyhradzuje právo na odmietnutie uverejnenia, upravenie alebo odstránenie takéhoto materiálu bez predchádzajúceho schválenia alebo oznámenia. Nie sme zodpovední za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorá by mohla byť spôsobená  takýmto postupom žiadnemu používateľovi alebo tretej strane.

Bez ohľadu na fakt, že máme právo monitorovať obsah, ste vy výhradne osobne zodpovedný za  obsah, ktorý publikujete, nahrávate alebo vymieňate na Lenvar stránke. Použitím obsahu Lenvar stránky súhlasíte, že v rámci povoleného obsahu od platných právnych nariadení, Podravka nie je zodpovedná za žiadne zápisy alebo vynechania pri uverejňovaní, nahrávaní alebo vymieňaní takéhoto obsahu a možných následkov. Nie je zodpovedná ani za škody spôsobené ostatným používateľom alebo tretím stranám v dôsledkom uverejnenia takéhoto obsahu.

V prípade nedodržiavania požiadaviek a podmienok uvedených v Podmienkach používania, všetci používatelia a tretie strany sa podrobia vhodným právnym následkom a budú zodpovední za škody, ktoré spôsobili nám, ostatným používateľom alebo tretím stranám svojimi neprípustnými aktivitami alebo zverejneniami, t.j. nahranie zakázaného obsahu.

OBSAH LENVAR STRÁNKY

Na Lenvar stránke vám dovoľujeme použiť rôzny obsah a funkcie.  Obsah, ktorý sme vytvorili my, naši spolupracovníci a partneri.

Investujeme oprávnenú snahu na to, aby sme zaistili, že Lenvar stránka a všetky jej prvky sú vám dostupné kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami používania.

Uverejnenie vášho obsahu na Lenvar stránke neznamená, že predstavuje naše postoje, názory, odporúčania, alebo že s ním súhlasíme a podporujeme akýmkoľvek spôsobom.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Obsah na Lenvar stránke je chránený autorským právom (t.j. texty, fotky, kresby) a právom duševného vlastníctva (logá, obchodné značky, atď.). Každý používateľ Lenvar stránky je osobne zodpovedný za rešpektovanie autorských práv a práv duševného vlastníctva iných používateľov spojených s obsahom dostupným na Lenvar stránke. Z tohto dôvodu prosím buďte oboznámený s obsahom tejto sekcie o plnom rešpektovaní práv duševného vlastníctva ostatných ľudí. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo nedorozumení nás prosím kontaktujte.  Ako používatelia môžete použiť obsah chránený právom duševného vlastníctva len na osobné, nekomerčné účely.

NIE JE POVOLENÉ:

 • používanie obsahu Lenvar stránky na komerčné účely, vrátane jeho sťahovania, šírenia, prenajímania, distribúcie, uverejňovania, verejného vystavovania a prezentácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Podravka;
 • používanie obsahu Lenvar stránky za účelom predávania akýchkoľvek výrobkov alebo služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Podravka;
 • upravovanie, prekladanie, prispôsobovanie alebo akékoľvek iné spracovanie obsahu na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Podravka.

Sme zaviazaní prešetriť akýkoľvek požiadavku spojenú s porušovaním z tejto sekcie bez odkladu, predovšetkým ak si to vyžaduje odstránenie určitého obsahu z Lenvar stránky. V takom prípade očakávame maximálnu spoluprácu od používateľov, aby sme zistili fakty. Ak nájdeme, že oznámený postup je v rozpore s Podmienkami používania, ale tiež v ostatným prípadoch, kde uvážime, že je to vhodné, odstránime taký obsah z Lenvar stránky bez predchádzajúceho oznámenia.

Použitím Lenvar stránky beriete na vedomie, že obsahuje mená, obrázky, fotografie, logá, grafy a iný obsah, ktorý je chránený rôznymi právami duševného vlastníctva spoločnosti Podravka alebo tretích strán. Bez ohľadu na vaše použitie Lenvar stránky, nezískavate právo (povolenie) použiť akúkoľvek prácu autorstva, obchodnej značky, značky služieb, dizajnu, patentu alebo iné právo vlastníka, ktorým je spoločnosť Podravka alebo tretia strana.

Váš obsah na Lenvar stránke ako súčasť výhernej hry alebo súťaže

Na Lenvar stránke je povolené uverejňovať, nahrávať fotky, kresby, atď. Vy beriete na vedomie, že takýto materiál bude dostupný nám a niekedy dokonca viditeľný aj pre ostatných používateľov.

V momente odovzdania, nahrania alebo výmeny takéhoto obsahu, každý používateľ stanovuje voľné, bezvýhradné, priestorovo, látkovo a časovo neobmedzené právo využívať takýto obsah a materiál v prospech spoločnosti Podravka. Na základe tohto budeme oprávnení presadzovať vlastnícke právo v súvislosti s takýmto obsahom a materiálom v maximálnej možnej miere povolenej platnými národnými nariadeniami, najmä vrátane uverejňovania materiálov na Lenvar stánku na iné miesto podľa nášho výberu, vrátane materiálu v sekcii Aktuality, použitia a distribúcie materiálu ostatným používateľom, partnerom a tretím stranám na propagačné a reklamné účely bez ohľadu na média, šírenie, spracovanie, úpravu, celkové alebo čiastočné vystavenie, bez potreby žiadneho ďalšieho súhlasu používateľa.

V prípade, že chceme získať exkluzívne právo využívania obsahu, ktorý ste vy nám odovzdali alebo nahrali a ktorý je chránený autorským alebo iným právom, dohodneme s vami vzájomné práva a povinnosti v špeciálnej zmluve.

Použitím Lenvar stránky, súhlasíte, že akýkoľvek obsah, ktorý uverejníte alebo nahráte, my môžeme upraviť, aktualizovať, prispôsobiť a zostrihať. Vyhradzujeme si právo, ale neupravujeme, neaktualizujeme, neprispôsobujeme, nestriháme, neuverejňujeme len časti alebo nepoužívame materiál, ktorý nám doručujete alebo nahrávate predtým, ako je uverejnený na Lenvar stránke.

Vaše povolenia. Keď uverejňujete alebo nahrávate obsah na Lenvar stránku, poskytujete nám nasledujúce povolenia vzhľadom na obsah, ktorý nám odovzdávate, posielate a nahrávate na webovú stránku:

 • že ste autorom obsahu, t.j. vlastníkom autorských práv a / alebo iných práv duševného vlastníctva a že máte plné oprávnenie stanoviť relevantné práva v prospech spoločnosti Podravka v súlade s týmito Podmienkami používania,
 • že materiál je vašim vlastníctvom a že ste ho získali v súlade so zákonom,
 • že uverejnený obsah chránený autorským právom alebo iným právom duševného vlastníctva nebude žiadnym spôsobom porušovať práva tretích strán vrátane špecifických autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva, povesť, česť a dôstojnosť, právo na súkromie a iné osobnostné práva tretích strán,
 • že použitie tohto obsahu v súlade s týmito Podmienkami používania nespôsobí žiadnu materiálnu alebo nemateriálnu škodu nám, ostatným používateľom alebo tretím stranám,
 • že vaše autorské právo alebo práva duševného vlastníctva nie sú obmedzené v prospech tretej strany,
 • že obsah je úplný, pravdivý a správny podľa vašich najlepších vedomostí.

Týmto súhlasíte, že si zoberiete na seba akékoľvek možné nároky na kompenzácie proti spoločnosti Podravka ako výsledok vášho porušenia hore uvedených povolení a že vykompenzujete spoločnosť Podravka a ostatných poškodených používateľov a tretie strany  za všetky škody a výdavky spôsobené porušením vyššie uvedených povolení. Spoločnosť Podravka sa zaväzuje oznámiť vám bez odkladu splnenie akéhokoľvek nároku na kompenzáciu ako následok porušenia hore uvedených povolení.

OBMEDZENIE ZÁVÄZKOV ZA ŠKODY

Obsah, ktorý používatelia v akejkoľvek forme priamo pošlú, uverejnia alebo nahrajú na Lenvar stránku je výhradne poskytnutý „ako je“, „ako je dostupný“ a my nepreberáme záväzky za akékoľvek možné následky vrátane škôd, ktoré môžu byť spôsobené ostatným používateľom alebo tretím stranám a ktoré môžu vzniknúť z odlišnej interpretácie obsahu na Lenvar stránke.

Napriek oprávnenému úsiliu, ktoré vynakladáme, spoločnosť Podravka negarantuje, že táto stránka, t.j. všetok obsah, bude vždy prístupná a dostupná a nebude obsahovať žiadne chyby v počítačových programoch, ktoré by mohli spôsobiť škody ostatným používateľom alebo tretím stranám (napr. vírusy, atď.).

V najväčšej možnej miere povolenej platnými právnymi nariadeniami, vylučujeme zodpovednosť za:

 • akékoľvek škody spôsobené používateľom alebo tretím stranám ako výsledok uverejnenia zakázaného obsahu na webovej stránke a iný obsah, ktorý je v rozpore s Podmienkami používania, od používateľov, tretích strán, sponzorov, inzerentov, atď.,
 • akékoľvek škody, ktoré používatelia alebo tretie strany spôsobia alebo znášajú v spojení s používaním Lenvar stránky, hlavne v prípade nesprávneho použitia, zničenia alebo škody obsahu alebo funkčnosti, nesprávneho použitia používateľského konta, atď.,
 • škody spôsobené ostatným používateľom alebo tretím stranám z dôvodu porušenia ich autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva ostatných používateľov kvôli uverejneniu alebo nahraniu obsahu na Lenvar stránku,
 • škody spôsobené používateľom a/ alebo tretím stranám z dôvodu dočasnej nedostupnosti Lenvar stránky, t.j. určitého obsahu alebo funkcií,
 • akékoľvek škody spôsobené používateľom alebo tretím stranám upravením alebo odstránením určitého obsahu, funkcie, služby, dizajnu, nápadov z Lenvar strány alebo celého portálu,
 • akékoľvek škody spôsobené používateľom alebo tretím stranám týkajúce sa použitia webových stránok tretích strán, ktoré sú dostupné cez linky uvedené na Lenvar stránke.

Upravené 17.2.2023.

Zdieľať s priateľmi